Jinggangshan University

Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Jiangxi Province
  • Full Address No.28, Xueyuan Road, Qingyuan District, Ji’an City, Jiangxi Province, China
  • Website www.jgsu.edu.cn
  • Job Location